นายสุนทร  เอี่ยมสอาด กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6

นายสุนทร  เอี่ยมสอาด

                                                        การศึกษา           ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2520
                                                       
อาชีพ                  ประกอบอาชีพทนายความ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ถึงปัจจุบัน
                                                     
   ประสบการณ์การทำงานในปัจจุบันและอดีต

                                                        ปัจจุบัน                - กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 6
                                                                                   - ที่ปรึกษาเจ้าพนักงานที่ดินเขตวังทอง
                                                                                   - กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในพื้นที่ระดับพิษณุโลก
                                                                                   - กรรมการไต่สวนการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก
                                                   
      อดีต                    - ประธานทนายความจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2541 - 2547
                                                  
      สถานที่ทำงาน       28/8 ถ.ธรรมบูชา  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-304083  โทรสาร :                                                                                                         055-304098

 
www.lawsociety6.org 

[หน้าแรก] [สาระน่ารู้]